Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Sono Görüntüleme Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda bu mikroorganizmalar incelenerek kişilerde oluşan hastalıkların ne olduğu saptanabilmektedir.

Laboratuvarımızda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku, idrar ve dışkı örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır.

Çıplak gözle göremediğimiz bu minik canlıların neden olduğu hastalıklara genel olarak Enfeksiyon Hastalığı (Bulaşıcı Hastalık) adı verilmektedir. On binlerce farklı mikroorganizma hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.

Mikrobiyoloji laboratuvarımızda çalışılan tetkikler şu şekildedir:

Bakteriyolojik-Parazitolojik Tetkikler
 • Bakteri kültürleri (Kan, idrar, dışkı, balgam, boğaz, burun, BOS, yara, genital akıntı, vb.)
 • Antibiyotik duyarlılık testleri
 • Tüberküloz kültürü (ARB ve Anti-tüberküloz ilaç duyarlılık testleri dahil)
 • Mantar kültürü (Mantar arama, antifungal duyarlılık testleri dahil)
 • Direkt mikrobiyolojik inceleme (Hücre sayımı, boyalı mikroskopi, vb.)
 • Parazit araştırılması
 • Spermiyogram
Serolojik-immünolojik tetkikler
 • Hepatit testleri (Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D ve Hepatit E)
 • İnflamatuar parametreler (ASO, CRP, RF, Anti-CCP, immünglobülinler, vb.)
 • TORCH-HIV serolojisi (Viral antikorlar, Avidite testleri)
 • Otoimmün parametreler (ANA, ANCA, AMA, LKMA, anti-DNA, ASMA, Anti-GBM, vb.)
 • lerji testleri (Polen, gıda, ev tozu, inhalant, hububat, epitel mix spesifik IgE)
Moleküler Tetkikler
 • HBV-DNA viral yük tayini
 • HCV-RNA viral yük tayini
 • Genotip, direnç ve mutasyon testleri