Renkli Doopler Ultrasonografi

Ultrasonografi kulağın işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgaları yardımı ile görüntülerin elde edildiği bir yöntemdir. Vücut içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgalarının bir kısmı organ veya dokular arasındaki ara yüzeylerden geri yansır, geriye yansıyan bu ses dalgalarından ultrasonografi görüntüsü oluşturulur. Bu işlem çok hızlı oluştuğu için hareketli görüntüler elde edilir. Anında görüntülemenin yapılması iç organların hareketlerinin görülmesini de sağlar.

Bugüne kadar bilinen hiçbir yan etkisi olmayan, gebelere de rahatça uygulanan, hatta gebeliğin düzenli takip edildiği bu tetkik ses dalgaları ile çalışmaktadır. Bazı tetkikler için açlık ya da küçük bir hazırlık gerekmekle birlikte tetkikin yapımı hasta açısından oldukça kolay ve kısa sürelidir.

Obstetrik - Jinekolojik, Erişkin ve Fotal Ekokardiografi, Vasküler, Organlar ve Yumuşak Doku gelişmiş Renkli Doppler Ultrasonografi sistemi ile alanında uzmanlaşmış hekimlerin kontrolünde, 1990 yılından beri 100.000'in üzerinde Renkli Doppler Ultrasonografi incelemesi yapılmaktadır.

Renkli Doppler Ultrasonografi Nedir?

Klasik ultrasonografiye ek olarak damarların renkle kodlanarak görüntülenmesini sağlar. Bu teknik, damar tıkanıklıkları ve damar daralmaları gibi hastalıkları gösterebildiği gibi damar içinde akan kana ait bir takım hemodinamik ölçümler yapılmasını sağlayarak bazı hastalıklar hakkında bilgi verir.

İnceleme nasıl yapılır?

Ultrasonografi / Renkli Doppler incelemesi merkezimizde Radyoloji uzmanı bir doktor tarafından yapılır. Ultrasonografide hastalıkların değerlendirilmesi, inceleme sırasında monitörde eş zamanlı oluşan görüntülerin incelenmesi ile yapılır. İnceleme sırasında vücut organlarının anatomik yapıları, hastalıkları, yer kaplayan kitleler ve kısmen fonksiyonları değerlendirilir. Ultrasonografi bulguları, hastanın hastalık ile ilgili şikayetleri, yapıldıysa başka inceleme bulguları ve incelemeyi isteyen doktorun istek nedeni ile birlikte değerlendirilir, ultrasonografik tanı oluşturulur. Bu işlemden sonra tüm ultrasonografi bulguları, incelemeyi yapan doktorun imzasını taşıyan bir rapor haline getirilir.

Vücuda bir zararı var mıdır?

İnsan vücuduna veya anne karnındaki bebeğe bir zararı yoktur. Ultrasonografi incelemelerinde radyasyon kullanılmaz.

Herkese renkli doppler ultrasonografi yapılabilir mi?

Renkli Doppler Ultrasonografinin vücuda zarar verebileceği düşünülerek yapılamadığı özel bir durum yoktur. Vücutta bulunabilecek her türlü protez ( kalp pili vb) ultrasonografi yapılmasına engel oluşturmaz.