Volumetrik Tomografi

Panoramik radyografiler, günümüz diş hekimliğinde daha doğru bir teşhis ve tedavi planlaması için sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak 3 boyutlu incelemelerin gerekli olduğu durumlarda, 2 boyutlu panoramik radyografiler yetersiz kalmaktadır. Konik ışın demeti kullanılarak alınan 3 boyutlu dental tomografi görüntüleri özellikle implant uygulamaları gibi cerrahi girişimlerin hızlı bir şekilde planlanmasında büyük avantajlar sunmaktadır.

Dental CT cihazlarında kullanılan radyasyon dozu medikal CT’lere göre çok düşüktür.

Bu yöntemle hastalarımızda incelenebilecek durumlar arasında;

 • Dentomaksillofasiyal cerrahi uygulamaları öncesi tedavi planlaması.
 • İmplant yerleşimi için cerrahi şablon hazırlığı.
 • Nazal kavite, insiziv kanal, maksiler sinüs ve mandibuler kanal gibi anatomik yapıların incelenmesi.
 • Kemik kalitesinin ve yoğunluğunun incelenmesi.
 • Çene kemiği konturlarının incelenmesi.
 • Temporomandibular eklemin incelenmesi.
 • Kanal tedavilerinde periapikal bölgenin ve kanal dolgularının incelenmesi.
 • Gömük dişlerin kemik içerisindeki pozisyonlarının 3 boyutlu analizi.
 • Kist ve tümör gibi patolojik oluşumların incelenmesi.
 • Kök kırıklarının incelenmesi.
 • Periodontal ve periapikal kemik defektlerinin incelenmesi.
 • Kemik grefti uygulamalarının planlanması ve takibi.