Sefalometrik röntgen cihazıyla ön, arka ve yan pozisyonlarda kafa kemikleri ve yumuşak dokular aynı filmde görüntülenmektedir. Dişlerin birbirleriyle, çenelerle , çenelerin kafayla ve dişlerle ilişkisi, ayrıca yumuşak doku ile kafa kemiklerinin ilişkisi, dişlerle alt-üst çene ilişkisi, kısaca çene-diş-kafa kemikleri ve yumuşak doku profili ilişkisi incelenir. Ortodontik tedaviye başlamadan önce ve tedavi bittikten sonra karşılaştırma yapmak için muhakkak istenir.

Gerek çene ameliyatları için önceden ve sonradan sefalometrik film çekimi istenir.

Ortognatik cerrahi ile çeneler arası ilişki düzeltilir. Üst çene ya da alt çene önde olabilir , ya da geride konumlanmış olabilirler. Ya da her ikisi birden önde ya da geride konumlanmış olabilir. Hastadan sefalometrik film alınır ve bu röntgenin analizi bilgisayar ortamında ya da elle klasik yöntemlerle yapılır. Bu analiz sonucu ameliyata gerek olup olunamayacağına karar verilir.

Bazı sınır vakaları dediğimiz vakalarda ameliyat olma ihtimali olan durumlarda sadece ortodontik tedavi ile de olumlu sonuçlar alınabilir. Tüm bunlara karar vermek için sefalometrik ve model analizleri yapılır.

Sefalometrik rontgenler ortodontik tanı ve tedavi planlanmasında kullanılan yardımcı yöntemlerden biridir.